Would you like to sponsor an orphan? If you are taking Quran lessons on Haafid, you can sponsor an orphan for as little as $15, to learn alongside you!. Ask us more!

Haddii aad jeclaan lahayd inaad kafaalaqaado waxbarashada ilmo agoon ah oo Soomaaliya ku nool, Haafid waxuu isku xirayaa adiga iyo qoyska ilmaha. Waxa aad bil walba bixin kartaa $15, $20 ama $30 hadba intii awoodaadu le’eg tahay. Dooro ilmaha hoos ku sawiran mid ka mid ah oo nala soo xariir si aan kuugu xirno qoyska ilmahu la joogo.